GÀIDHLIG

ENGLISH

Asterix AGUS TROD NAN TREUBH

 

Tha an ceannard meallta Leamleatus a-nise dìleas do na Ròmanaich. Nuair a tha e a’ toirt dùbhlan do Mharagmhòraix a dhol an sàs ann an Trod nan Treubh, farpais thraidiseanta Ghallach far am faigh am buannaiche làmh-an-uachdair air treubh an fhir a chail-leas, tha làn dùil aige gur ann leis-san a thèid an latha. Tha tubaist air a bhith aig an draoidh Oghamaix le carragh agus tha e gun chomas tuilleadh a dhèanamh dhen bhrot dhraoidheil a bheir neart dhaibh. Tha Trod nan Treubh an impis a bhith ann agus ma tha a’ bhuaidh gu bhith aig Asterix is a charaidean, tha ùine a’ ruith orra!

 

 

ceannaich

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

ISBN 978-1-913573-25-6      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2021     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

TALC-ÙR

Asterix AGUS TROD NAN TREUBH

 

Leamleatus is an unscrupulous chieftain who’s more than prepared to collaborate with the Roman invaders. He challen-ges Maragmhòraix to face him in the ancient Gaulish combat of Trod nan Treubh – a contest where the winner gets to rule over the los-er’s tribe. Unfortunately, the druid Oghamaix has had an accident with a menhir and in unable to brew more of the magic potion. With the Trod nan Treubh fast approaching, the crisis is quickly becoming a bit of a headache for Asterix and his friends!

ISBN 978-1-913573-25-6      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2021    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

BRAND NEW

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales